Financial Stability Board: Crypto Kunne ‘Utfordre Noen Framework’

Financial Stability Board: Crypto Could ‘Challenge Any Framework’ <

Veksten av cryptocurrencies som investeringsobjekt “kan utfordre andre rammeverk” for finansiell stabilitet, i henhold til kommentarer fra leder av Financial Stability Board (FSB) på Feb. 10.

Sett i en Bank of International Settlements’ (BIS) spesialtilbud på hoteller i governors møte i Hong Kong, FSB stol, Randal K. Quarles, uttalte at FSB “besluttet å foreta en gjennomgang av sitt rammeverk for å vurdere sårbarheter for å sikre at vi er i forkant av finansiell stabilitet sårbarhetsanalyser.”

I henhold til institusjonen, med denne oppgaven er å utvikle et rammeverk for å håndtere utvikling finansielle systemer vil ikke være lett, gitt som:

“utvikling som fremveksten av crypto-aktiva kan utfordre noen ramme[.]”

Direktoratet konkluderte med at denne utfordringen “gjør målet for et solid rammeverk mer og mer viktig.”

FSB er et internasjonalt organ som består av finansinstitusjoner, slik som sentralbanker og myndigheter, som utsteder regulering anbefalinger.

Denne rapporten er tilsynelatende i kontrast med en erklæring om at FSB utgitt i oktober i fjor. I forrige dokument, direktoratet uttalte at cryptocurrencies utgjør ingen betydelig risiko for finansiell stabilitet globalt.

Som Cointelegraph rapporterte i juli 2018, FSB har også presentert en rapport til G20 finansministre og sentralbanken Guvernører på etatens arbeid overvåking crypto-asset markets i samarbeid med BIS’ Komiteen på Betalinger og Markedet Infrastruktur.